Aeres is een breed, veelzijdig kennisinstituut binnen de sector voor voedsel, leefomgeving en groen. Aeres verzorgt regulier onderwijs (PrO, VMBO, MBO, HBO), praktijkleren, commerciële diensten en praktijkonderzoek. Dit gebeurt onder de merknamen Aeres Hogeschool, Aeres MBO en Aeres VMBO (mbo en vmbo opereren nu nog onder de naam Groenhorst), Aeres Tech, Aeres Training Centre. Aeres heeft 1.200 medewerkers, ca. 10.000 leerlingen en studenten en jaarlijks volgen nog eens vele duizenden volwassenen een training of cursus. Het College van Bestuur en de directies van de individuele instellingen en locaties worden ondersteund door stafafdelingen waaronder Corporate Communicatie (3,4 fte), onderscheidend van de M&C ondersteuning op de instellingen.

Aeres rondt in september a.s. een ingrijpend traject ‘Merkenbeleid’ af, behorende bij de strategie ‘Verbindend perspectief’, die in 2015 is ingezet. Alle onderdelen opereren dan onder de naam Aeres en hanteren een dynamische merkstijl, die ruimte laat voor een eigen gezicht binnen de Aeres-familie. Er is een lange termijn visie voor Aeres brede communicatie ontwikkeld, een strategisch communicatieplan om daar uitvoering aan te geven is in ontwikkeling. Momenteel loopt er ook een verkenning naar een duurzame samenwerking met Wellantcollege.

 

Om hier verder invulling aan te geven zijn wij namens Aeres op zoek naar een:

 

Hoofd Corporate Communicatie (32-36 uur)

Verbinder en Veranderaar

 

 

De functie

 • Implementatie meerjaren corporate communicatiestrategie, gebaseerd op de strategische keuzes van Aeres;
 • Sturen op en bijdrage leveren aan realisatie van de corporate communicatiestrategie (merk – imago - identiteit);
 • (on) gevraagd adviseren van het College van Bestuur m.b.t. te voeren communicatiebeleid rekening houdend met maatschappelijke en in- en externe omgevingsfactoren;
 • Verantwoordelijk voor brandmanagement;
 • Adviseren van de Aeres onderdelen bij complexe communicatievraagstukken
 • Leidinggeven aan de corporate afdeling Communicatie;
 • Invulling van de inhoudelijke profilering van Aeres op de inhoudelijke thema's die de verschillende instellingen met elkaar verbinden;
 • Doorontwikkeling van het Corporate Communicatie team;
 • Voorzitterschap Aeres-breed M&C-managementoverleg.

 

Jouw kwaliteiten

 • Inhoudelijke expertise op het gebied van corporate Communicatie op masterniveau;
 • Vaardig in het zoeken naar verbinding bij (ogenschijnlijk) tegenstrijdige belangen en deze weten te overbruggen;
 • Aantoonbare ruime ervaring (minimaal 5 jaar) in een vergelijkbare communicatiefunctie in complexe organisatieveranderingen;
 • Aantoonbare ruime ervaring in het door ontwikkelen en functioneel aansturen van (de)centrale afdelingen/ medewerkers;
 • Vaardig in het schrijven van implementatie-/projectplannen en het leiden van projecten;
 • Vaardig in adviseren op strategisch niveau en het uitdragen van corporate beleidskeuzes;
 • Een hoge mate van organisatie-sensitiviteit en daardoor effectief in zijn/ haar handelen; ervaring met werken in politiek-bestuurlijke organisaties.
 • Een people manager pur sang.

Ons aanbod

Een uitdagende functie in een complexe omgeving met een collegiale werksfeer en veel ontwikkelmogelijkheden. Inschaling vindt plaats in de functie van hoofd communicatie, volgens de   CAO-MBO in schaal 13 (maximaal € 5.591,-- bruto per maand bij volledige dienstbetrekking).

Een vaste baan, die we in eerste instantie starten met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bij Stichting Aeres Groep. Op deze functie zijn de arbeidsvoorwaarden van de CAO-MBO van toepassing.

 

Interesse?

De volledige werving & selectie procedure wordt verzorgd door Committo. Heb je interesse of verdere vragen? Neem dan contact op met Committo, Marieke Gaertner of Marian Geurts. Telefoonnummer: 024-381.22.99 of email: info@committo.nl.

Een assessment is onderdeel van de procedure.

 

Krayenhoff Kazerne

 

Molenveldlaan 90

 

6523 RM Nijmegen

Telefoon 024 381 22 99

 

Email  info@committo.nl