Communicatie Adviseur Leden

 (32 uur per week)

 

Algemene kenmerken IZZ

IZZ is opgericht door de sociale partners in de zorg en heeft 2 statutaire doelen: 1) het organiseren van een collectieve zorgverzekering voor medewerkers in de zorg, 2) het bevorderen van gezondheid en inzetbaarheid van deze medewerkers. Zij is de belangenbehartiger van haar leden: de medewerkers in de zorg met een collectieve IZZ Zorgverzekering. IZZ ontwikkelt de zorgverzekering op basis van de behoefte van zorgmedewerkers en de arbeidsrisico’s van het werk in de zorg. Zij koopt de IZZ Zorgverzekering namens haar deelnemers in bij de uitvoerend zorgverzekeraar. Verder doet IZZ onderzoek en projecten gericht op aantoonbare verbetering van de gezondheid en inzetbaarheid van zorgmedewerkers.

IZZ BV is de dochteronderneming van IZZ waarin medewerkers invulling geven aan bovenstaande activiteiten.

 

Doel van de afdeling

De afdeling Collectiviteit & Communicatie richt zich op het creëren en onderhouden van de IZZ Zorgverzekeringspropositie, preventieprogramma’s en het ledenaanbod, het initiëren en realiseren van de interactie en het contact met de deelnemers alsmede het ontwikkelen en realiseren van zowel de massacommunicatie met deelnemers, zorgorganisaties en stakeholders als PR en marketing.

 

Doel

Het ontwikkelen en realiseren van communicatieplannen en marketingacties in lijn met de doelstellingen het adviseren hierover en het verrichten van redactionele werkzaamheden  voor duidelijke en eenduidige communicatie-uitingen, afgestemd op de doelgroepen.

 

Organisatorische context

 •  Ontvangt hiërarchisch leiding van het Hoofd Collectiviteit & Communicatie.
 •  Geeft zelf geen leiding.

 

Resultaatgebieden

 

Communicatieplannen ontwikkelen

 

Doelstellingen

Marketing-communicatieplannen ontwikkelen, zodanig dat deze plannen actueel zijn en aansluiten bij de behoefte van IZZ.

 

Acties

 • Volgt en signaleert ontwikkelingen op het gebied van marketing-communicatie, beoordeelt deze op eventuele mogelijkheden of consequenties voor IZZ en adviseert hierover.
 • Signaleert vraagstukken en knelpunten op het gebied van marketing-communicatie binnen IZZ, stelt rapportages/ beleidsnotities op en formuleert voorstellen tot verbetering. Draagt hierbij zorg voor de afstemming tussen betrokkenen.
 • Stelt marketing-communicatieplannen op met betrekking tot onder andere het gewenste imago van IZZ naar haar omgeving.

 

Communicatieplannen realiseren

 

Doelstellingen

Marketing-communicatieplannen realiseren, zodanig dat er een bijdrage is geleverd aan het behalen van

de IZZ doelstellingen op het gebied van communicatie.

 

Acties

 • Vertaalt de marketing-communicatieplannen naar concrete activiteiten, inclusief een begroting en legt deze voor aan het Hoofd Collectiviteit & Communicatie.
 • Realiseert en implementeert de activiteiten op het gebied van marketing-communicatie en fungeert hierbij als eerste aanspreekpunt.
 • Signaleert knelpunten ten aanzien van de realisatie van de marketing-communicatieplannen in relatie tot het communicatiebeleid van IZZ en neemt initiatieven die leiden tot verbeteringen.
 • Ziet toe op naleving van de begroting, signaleert dreigende tekorten en onderneemt in afstemming met het Hoofd Collectiviteit & Communicatie indien nodig actie.

 

Advies geven

 

Doelstellingen

Advies geven, zodanig dat betrokkenen tijdig zijn voorzien van de juiste informatie omtrent

marketingcommunicatie.

 

Acties

 • Adviseert het MT en de medewerkers gevraagd en ongevraagd ten aanzien van de uitvoering van marketing-communicatie activiteiten als ook interne en externe communicatie via alle mogelijke (digitale) kanalen.
 • Beantwoordt vragen, verstrekt informatie en geeft adviezen ten behoeve van de inzet van marketing-communicatiemiddelen en -acties.
 • Neemt deel aan overleggen en relevante projecten.

 

Redactionele werkzaamheden verrichten

 

Doelstellingen

Verrichten van redactionele werkzaamheden, zodanig dat uitgegeven berichten duidelijk en eenduidig

naar buiten worden gebracht plus optimaal aansluiten bij de doelgroep.

 

Acties

 •  Schrijft en redigeert teksten voor intern en extern gebruik:  weet qua schrijfstijl aan te sluiten bij de doelgroep en schrijft teksten die voor de beoogde lezer gemakkelijk te begrijpen zijn.
 • Voert de eindredactie van de website van IZZ en andere online communicatie-uitingen.
 • Bewaakt de huisstijl van IZZ.
 • Draagt zorg voor het periodiek (laten) verschijnen van diverse publicaties, waaronder door IZZ uitgegeven magazines.
 • Onderhoudt contacten met externe leveranciers (vormgevers, drukkers, communicatiebureaus etcetera) en verstrekt binnen richtlijnen en afspraken opdrachten.
 • Draagt zorg voor het opstellen van procedures en protocollen rondom social media, legt voorstellen voor aan het Hoofd Collectiviteit & Communicatie en bewaakt de naleving hiervan.
 • Is naast ledencommunicatie ook betrokken bij projecten rondom het thema ‘Gezond werken in de Zorg’.

 

Functie-eisen

Werk- en denkniveau

 • HBO werk- en denkniveau.

 

Overige functie-eisen

 • Kennis van marketing en communicatie en relevante doelgroepen.
 • Ervaring met marketingcommunicatie in de zorg.
 • Kennis van en inzicht in het ontwikkelen en realiseren van marketingcommunicatieplannen en acties.
 • Kennis van en vaardigheid in het redigeren van teksten.
 • Kennis van websitebeheer.
 • Kennis van en ervaring met Content Management Systemen en online marketing is een grote pré!

 

Salaris

De functie is ingeschaald in schaal 9, d.w.z. € 2.903,- tot maximaal € 4.278,- op basis van een 40-urige werkweek.

 

Contactpersoon

De volledige werving & selectie procedure wordt verzorgd door Committo. Heb je interesse of verdere vragen? Neem dan contact op met Committo, Marieke Gaertner of Marian Geurts. Telefoonnummer: 024-381.22.99 of email: info@committo.nl.

 

 

Krayenhoff Kazerne

 

Molenveldlaan 90

 

6523 RM Nijmegen

Telefoon 024 381 22 99

 

Email  info@committo.nl